Katalog firm kurierskich

Dni ustawowo wolne od pracy w Irlandii

Tak samo jak w Polsce i w innych krajach wyróżniamy ustawowo wolne dni od pracy. W Irlandii jest ich 9 w każdym roku. Prawo do nich określone jest w Ustawie o organizacji pracy z 1997 roku. Większość pracowników ma prawo do pobierania wynagrodzenia za dni ustawowo wolne od pracy. Wyjątkiem są osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, które nie przepracowały jeszcze min. 40 godzin w ciągu 5 tygodni przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy to:
- Nowy Rok (1 stycznia)
- Dzień Św. Patryka (17 marca)
- Poniedziałek wielkanocny
- Pierwszy poniedziałek maja, czerwca i sierpnia
- Ostatni poniedziałek października
- Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)
- Dzień Św. Szczepana (26 grudnia)
Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Choć w tym dniu szkoły i przedsiębiorstwa są zamknięte.
W tych dniach większość zakładów pracy i szkół jest zamknięta, chociaż niektóre zakłady mogą być czynne w ograniczonych godzinach.

Pracownicy, którym przysługuje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy, mogą wykorzystać te dni jako płatny urlop albo wybrać jedną z poniższych możliwości:
- Płatny dzień urlopu w ciągu miesiąca od dnia ustawowo wolnego od pracy
- Dodatkowy dzień rocznego urlopu
- Dodatkowy dzień, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie
- Najbliższe święto kościelne po dniu ustawowo wolnym od pracy będzie dniem wolnym, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie.
Na mocy Ustawy o organizacji czasu pracy pracownik może z przynajmniej 21-dniowym wyprzedzeniem zwrócić się do pracodawcy z pytaniem, która z wyżej wymienionych możliwości jest brana pod uwagę. Jeśli pracodawca nie odpowie na przynajmniej 14 dni przed dniem ustawowo wolnym od pracy, pracownik ma prawo wziąć dzień płatnego urlopu w dniu, w którym wypada dzień ustawowo wolny od pracy.
Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, którym przysługuje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy, lecz nie muszą pracować tego dnia, powinny otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie jednej piątej tygodniowego wynagrodzenia.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub adopcyjnym mają prawo do urlopu w dni ustawowo wolne od pracy. Te prawa zostały określone w Ustawach o ochronie macierzyństwa z lat 1994 i 2004, Ustawie o urlopie wychowawczym z 1998 roku, i Ustawie o urlopie adopcyjnym z 1995 roku.

Urlop zdrowotny w trakcie dni ustawowo wolnych od pracy
Osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin oraz przebywające na urlopie zdrowotnym w dniu ustawowo wolnym od pracy mają prawo do odebrania dnia wolnego. Jedynym wyjątkiem sytuacja, w której pracownik nie pracował przez okres dłuższy niż 26 tygodni z powodu choroby lub wypadku oraz przez okres dłuższy niż 52 tygodnie z powodu wypadku przy pracy.

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin przebywające na zwolnieniu lekarskim podczas dnia ustawowo wolnego od pracy, mają prawo do odebrania dnia wolnego, pod warunkiem, że w okresie 5 tygodni poprzedzających ten dzień pracowały po 40 godzin tygodniowo.

Dni ustawowo wolne od pracy przypadające w weekend
Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w weekend, pracownicy nie nabywają automatycznie prawa do odebrania dnia wolnego następnego dnia. W takiej sytuacji pracownik ma prawo do zwykłych alternatywnych rozwiązań związanych z zatrudnieniem i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. przysługuje mu:
- Płatny dzień urlopu w ciągu miesiąca od dnia ustawowo wolnego od pracy
- Dodatkowy dzień rocznego urlopu
- Dodatkowy dzień, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie
- Najbliższe święto kościelne po dniu ustawowo wolnym od pracy będzie dniem wolnym, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie
Pracodawca może wymagać od pracownika pojawienia się w pracy w te dni.

Osoby, którym odmówiono prawa do dni ustawowo wolnych od pracy, mogą złożyć skargę do rzecznika praw (Rights Commissioner) zgodnie z Ustawą o organizacji czasu pracy z 1997 roku. Formularz skargi zgodnie z Ustawą o organizacji czasu pracy z 1997 roku można pobrać TU i przesłać do National Employment Rights Authority.
Pełny adres w dziele Urzędy w Irlandii

Komentarze

online
21 Maj 2010, 08:14
co szukalem, dzieki
*Imię:
e-mail:
Powiadom mnie o nowych komentarzach na tej stronie.
Ukryj mój e-mail.
*Tekst:
 
Powered by Scriptsmill Comments Script