Sklep Wisła

Polska Szkoła w Limerick

Polska Szkoła w Limerick

Polska Szkoła w Limerick rozpoczęła swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.

Do szkoły uczęszczają dzieci klas 1-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum oraz 1 klasy liceum. Uczą się języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie oraz matematyki i religii. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne w formie różnych kół zainteresowań.

Uczniowie uczęszczają do szkoły polskiej jeden raz w tygodniu (w sobotę lub niedzielę) i realizują uzupełniający plan nauczania. Po spełnieniu wymogów formalnych zostają klasyfikowani i otrzymują polskie świadectwo. Jednocześnie uczniowie uczęszczają do szkół irlandzkich.

Więcej informacji o szkole można znaleźć na oficjalnej stronie: www.szkolawlimerick.pl