Sklep Wisła

Adresy urzędów w Irlandii

Biuro Informacji ds. Praw Pracowniczych

National Employment Rights Authority
Dept.: Information Services
Government Buildings
O'Brien Road
County: Carlow Country: IRELAND
http://www.employmentrights.ie
Czynne: Poniedziałek – Piątek w godzinach 9.30 - 17
Tel: (059) 917 8990 Lokalny: 1890 80 80 90

Wydziału rejestracji pojazdów Ministerstwa Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządów Lokalnych

Vehicle Registration Unit, Department of Environment, Heritage and Local Government
Shannon, Co. Clare.
http://www.environ.ie
Tel: 061 365000 Fax: 061 363480
LoCall: 1890 411 412 (połączenia z całego kraju płatne wg stawki lokalnej)

Państwowy przegląd stanu technicznego pojazdu

The Booking Department National Car Testing Service (NCTS) Ltd.
Citywest Business Campus
Lakedrive 3026 Naas Road
County: Dublin 24 Country: IRELAND
Tel:1890 200670 Fax:+353 (0)1 4135996
http://www.ncts.ie
Czynne pon-czw 8-20, piątek 8-18

Irlandzkie Związki Zawodowe

Irish Congress of Trade Unions
31/32 Parnell Square
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 8897777 Fax: +353 1 8872012
www.ictu.ie