Sklep Wisła

System Polityczny Irlandii

Irlandia jest demokracją parlamentarną. Parlament (Oireachtas czytaj: orektes) składa się z Prezydenta i dwóch izb: Izby Sejmowej (Dáil Éireann) i Senatu (Seanad Éireann), uprawnienia tych organów wywodzą się z konstytucji z 1937 roku. Siedzibą parlamentu jest „Leinster House” w Dublinie. Rola prezydenta to głównie reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej w połączeniu z niewielkimi uprawnieniami w polityce wewnętrznej. Prezydent jest wybierany w bezpośrednich wyborach, co 7 lat. Więcej informacji na temat roli i działalności aktualnego i poprzednich prezydentów można znaleźć na stronie: www.president.ie. Metody wyboru do izb parlamentu różnią się. Senat, jako głównie organ doradczy, składa się z sześćdziesięciu członków, z których jedenastu jest mianowanych przez premiera, sześciu jest wybieranych przez uniwersytety, a pozostałych czterdziestu trzech członków jest wybieranych spomiędzy różnych zawodowych korporacji. Głównym uprawnieniem Senatu jest prawo do wstrzymania procedury legislacyjnej i następnie, w ciągu 90 dni do przekazania poprawek projektu ustawy do niższej izby parlamentu – the Dáil.

Członkowie niższej izby parlamentu - „Dáil Éireann”, a jest ich 166, są wybierani w wyborach powszechnych, które muszą odbyć się, co najmniej, co pięć lat. Irlandzka nazwa posłów to „TD- Teachta Dála”(wym. czokte doile) Od 1922 miejscem obrad Parlamentu jest Leinster House przy ulicy, Kildare w Dublinie. Oficjalnie wszystkie trzy części składowe parlamentu tj. Prezydent, Senat i Izba Poselska mają równe prawa, jednak dominującą rolę odgrywa Izba Poselska, jako podstawowe ciało ustawodawcze w Republice Irlandii. Od początku lat 90-tych rządy powstałe po wyborach, to rządy koalicyjne. W Parlamencie znajduje się sześć partii politycznych, plus znaczna liczba posłów niezrzeszonych. Aktualna lista posłów znajduje sie na stronie internetowej www.oireachtas.ie. Na czele rządu stoi premier (po irlandzku - Taoiseach, co oznacza przywódcę), a jego zastępca nazywany jest z irlandzkiego Tánaiste.

Na samorząd lokalny składają się urzędy regionalne, miejskie i dzielnicowe: Liczbowo przedstawia się to następująco: 29 County Councils np. Fingal County Council, Cork County Council, 5 City Councils np. Dublin City Council, Galway City Council, 5 Borough Councils np. Drogheda Borough Council, Wexford Borough Council, 75 Town Councils np. Portlaoise Town Council, Tralee Town Council, 8 Regional Authorities i 2 regional Assemblies. Władze lokalne odgrywają ogromną rolę w codziennym życiu społeczeństwa w Irlandii. Obok Parlamentu i Prezydenta, władze te są trzecim organem publicznym wybieranym w wyborach bezpośrednich. Wybory lokalne odbywają się co pięć lat w maju lub czerwcu, kiedy to wyborcy wybierają, mających ich reprezentować, radnych do lokalnych ciał uchwałodawczych. Samorząd lokalny jest odpowiedzialny za mieszkania socjalne, gospodarkę odpadami komunalnymi, biblioteki, zarządzanie drogami i parkami. Prawo głosowania w wyborach lokalnych ma każdy, kto jest rezydentem w tym kraju i ukończył 18 lat, nie trzeba być obywatelem irlandzkim. Przez członkostwo w Unii Europejskiej Irlandia zrzekła się się częściowo, na rzecz organów Unii, suwerenności w podejmowaniu niektórych decyzji. Więcej informacji na temat Unii Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej www.europa.eu. Parlament Europejski jest wybierany, co pięć lat przez obywateli państw członkowskich. Irlandia jest reprezentowana w Parlamencie przez 13 posłów europejskich. Każdy, kto ukończył 21 lat i jest obywatelem jednego z krajów członkowskich, ma prawo kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Komentarze

Brak komentarzy.
*Imię:
e-mail:
Powiadom mnie o nowych komentarzach na tej stronie.
Ukryj mój e-mail.
*Tekst:
 
Powered by Scriptsmill Comments Script