Sklep Wisła

Konsulat Honorowy w Limerick

Konsulat Honorowy w Limerick został powołany do życia by ułatwić obywatelom Polski dostęp do informacji związanych z edukacją, zatrudnieniem, prowadzeniem biznesu oraz wielu innych aspektów dotyczących życia w Irlandii.

Konsulat swoim zasięgiem obejmuje hrabstwa Limerick i Clare. Konsulem Honorowym jest p. Patrick O’Sullivan. (na zdjęciu po lewej)

Konsul Honorowy p.Pat O’Sullivan i były Ambasador RP w Irlandii p.Marcin Nawrot

W zakresie opieki konsularnej Konsul Honorowy zajmuje się:

- ochrona prawa i interesów obywateli RP, czuwa nad równym traktowaniem obywateli w kwestiach: zatrudnienia, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych, edukacji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości
- udzielaniem informacji z zakresu prawa krajowego Irlandii, pomocą w kontaktach z instytucjami państwowymi
- udzielaniem pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zgony, wypadki, zachorowania polskich obywateli
- w nagłych przypadkach może odwiedzić obywatela polskiego w szpitalu, więzieniu itp.

W zakresie współpracy gospodarczej:

- działa na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla polskiego eksportu i rozwoju współpracy gospodarczej
- wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości w regionie

Konsul Honorowy w zakresie współpracy kulturalnej:

- promuje obraz Polski i jej dorobek kulturalny
inicjuje i pomaga w organizacji imprez kulturalnych (np. wystaw, pokazów filmowych, występów artystycznych)
- działa na rzecz rozwoju nauczania języka polskiego

W zakresie współpracy z Polonią:

- podtrzymuje kontakty z organizacjami i środowiskami polonijnymi
- bierze udział w polonijnych imprezach kulturalnych, patriotycznych i rocznicowych.

Dane kontaktowe:

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Limerick z jurysdykcją dla Clare

66 O’Connell Street, Limerick, Ireland
Tel: +353 (0)61 279 104
Email: polishconsulatelimerick@gmail.com
Website: http://polishconsulatelimerick.ie, Profil na Facebooku
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 10:00am - 1:00pm lub po wcześniejszym umówieniu się!
telefon alarmowy (wyłącznie do zgłaszania wypadków nadzwyczajnych): 087 2277 085

Komentarze można wstawiać tylko i wyłącznie na forum