Katalog firm kurierskich

Biuro migracji powrotnych

Biuro migracji powrotnych

Podstawowym zadaniem Punktu Doradztwa dla migranta powrotnego jest wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju poprzez udzielanie informacji niezbędnych przy planowaniu i podejmowaniu decyzji o powrocie do Polski, zapewnienie zainteresowanym osobom możliwości uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wymogów administracyjnych charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego i kontekstu lokalnego, np. informacji o możliwościach i sposobach założenia działalności gospodarczej w danej gminie, dostępności opieki przedszkolnej i szkolnej, możliwościach i sposobach adaptacji dzieci do polskiego systemu edukacyjnego, dostępności opieki zdrowotnej, czy uzyskania meldunku oraz kwestii bezpieczeństwa osobistego czy innych praktycznych aspektach życia codziennego w Polsce.

Biuro realizuje program na zlecenie Stowarzetszenia Wspólnota Polska finansowany ze środków MSZ

107 Amiens Str. Dublin 1
e-mail: powroty.dublin@swp.org.pl
tel. 018561601
godziny otwarcia: pn.- czw. 10-15, pt .10-14Komentarze można wstawiać tylko i wyłącznie na forum